Om

Stina har jobbet med mennesker og deres endringsprosesser i nærmere 20 år. Videre har hun undervist i kognitiv atferdsterapeutisk program, og i den anerkjente og forskningsbaserte metoden Motiverende intervju (samtale). Hun har veiledet fengselsaspiranter og undervist dem i faget kommunikasjon. Stina er instruktør i Mindfulness og medisinsk yoga. Hun har undervist både barn, ungdom og voksne. Hun er kursholder for Diameta, og holder kurs i god selvfølelse for både barn, ungdom og voksne.

 

Stina har en unik evne til å variere i sin formidling. Hun lytter aktivt, og er 100 % tilstede. Du merker at hun bryr seg, og det skaper en veldig trygg og tillitsfull relasjon, hvor du føler deg sett og forstått. I tillegg har hun gode redskaper for å sette mål, lage rutiner og planer for hvordan du skal nå dem. Hun er en trofast veileder som støtter deg hele veien. Hun oppfattes som en vennlig, engasjerende person, som aktivt lytter, motiverer, og får fram håpet, tiltroen og din indre drivkraft til handling. 


Stina er medlem av Mindfulness Norge (norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning), Umassmed (Center for Mindfulness in Medicine Care and Society). Og MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)